• Monica és de Brasil, arquitecta i estudiant d’un màster en Dret a la Ciutat (PUC-RJ). És feminista, activista de drets humans i militant LGTBI. Actualment és una de les veus més importants de la resistència democràtica a Brasil. Monica va viure els seus últims anys com a “companya de vida i amor” al costat de Marielle Franco, regidora de Rio de Janeiro brutalment assassinada a l’inici de l’any, un crim que segueix impune i amb més preguntes que respostes. L’activista pels drets de la comunitat LGBTI continua la seva lluita per esclarir l’assassinat de la regidora i obtenir justícia, alhora que aposta per la resistència per canviar el sistema. Segons Monica: “No veig forma de guanyar si no és resistint diàriament i continuar en la lluita”.

  • Monica es de Brasil, arquitecta y estudiante de un máster en Derecho a la Ciudad (PUC-RJ). Es feminista, activista de derechos humanos y militante LGTBI. Actualmente es una de las voces más importantes de la resistencia democrática en Brasil. Monica vivió sus últimos años como “compañera de vida y amor” al lado de Marielle Franco, concejala de Río de Janeiro brutalmente asesinada a principios de año, un crimen que sigue impune y con más preguntas que respuestas. La activista por los derechos de la comunidad LGBTI continúa su lucha para esclarecer el asesinato de la concejala y obtener justicia, a la vez que apuesta por la resistencia para cambiar el sistema. Según Monica: “No veo forma de ganar si no es resistiendo diariamente y continuando en la lucha”.

  • “Vaig néixer a Sri Lanka, sóc francesa i adoptada, immigrant privilegiada i estudiant d’antropologia. Des de fa anys observo, analitzo i deconstrueixo les diferents relacions de poders i privilegis interpersonals a fi de detectar-los i poder actuar en contra d’ells, inventant i cercant nous conceptes i perspectives d’emancipació per la gent de racialitzada. Centro principalment el meu treball en les construccions i estructures racistes, masclistes i homòfobes però moltes vegades el meu eix central és el fet racial situant-lo en un context històric i geopolític local o internacional perquè em sembla crucial per entendre les diferents relacions de poders i jerarquies socials actuals. Sóc defensora i lluitadora per l’antiracisme polític, el moviment LGTBI racialitzado i néta del pensament decolonial.”

  • “Nací en Sri Lanka, soy francesa y adoptada, migrante privilegiada y estudiante en antropología. Desde hace años observo, analizo y deconstruyo las diferentes relaciones de poderes y privilegios interpersonales a fin de detectarlos y poder actuar en contra de ellos, inventando y mirando nuevos conceptos y perspectivas de emancipaciones por la gente racializada. Centro principalmente mi trabajo en las construcciones y estructuras racistas, machistas y homofóbicas pero muchas veces mi eje central es el hecho racial situándolo en un contexto histórico y geo político local o internacional porque me parece crucial para entender las diferentes relaciones de poderes y jerarquías sociales actuales. Soy defendedora y luchadora por el antirracismo político, por el movimiento LGTBI racializadxs y nieta del pensamiento descolonial.”

Carla Vall Durán

  • Advocada penalista especialista en drets humans de la Fundació Irídia. Irídia és una associació que treballa a Catalunya per a la defensa dels drets humans, principalment civils i polítics. Apostem per combinar la intervenció directa en situacions de vulneració de drets amb el desenvolupament de processos d’incidència política i social que tenen per objectiu promoure canvis en les polítiques públiques; tot això a través d’una estructura estable, sostenible i independent.

  • Abogada penalista especialista en derechos humanos de la Fundació Irídia. Irídia es una asociación que trabaja en Cataluña por la defensa de los derechos humanos, en particular, por los civiles y políticos. Apostamos por combinar la intervención directa ante situaciones de vulneración de derechos con el desarrollo de procesos de incidencia política y social, que tienen como objetivo promover cambios en las políticas públicas. Todo ello, a través de una estructura estable, sostenible e independiente.

Dani Vilaró

  • Responsable de comunicació d’Amnistía Internacional a Catalunya. AI és un moviment global, independent i democràtic, amb més de 7 milions de socis i sòcies, activistes i simpatitzants que es prenen la justícia com una cosa personal. Treballem a gairebé tots els països del món perquè totes les persones puguin gaudir dels drets humans.

  • Responsable de comunicación de Amnistía Internacional en Catalunya. AI es un movimiento global, independiente y democrático, con más de 7 millones de socios y socias, activistas y simpatizantes que es toman la justicia como una cosa personal. Trabajamos a casi todos los países del mundo porque todas los persones puedan disfrutar de los derechos humanos.

Fes clic aquí per CARTELL i PROGRAMA (català)
Haz clic aquí para CARTEL y PROGRAMA (castellano)

Monica Benicio.

Feminista, activista de drets humans i militant LGTBI, una de les veus més importants de la resistència democràtica a Brasil..

Feministes i Diversxs • Participa

Anne-Cath.

Defensora i lluitadora per l’antiracisme polític, pel moviment LGTBI racializadxs i néta del pensament decolnial.

Feministes i Diversxs • Participa

Carla Vall Durán.

Advocada penalista especialista en drets humans de la Fundació Irídia

Feministes i Diversxs • Participa

Dani Vilaró

Responsable de comunicació d’Aministía Internacional a Catalunya

Feministes i Diversxs • Participa

PARTICIPA

El 14 de desembre, a les 10:30 h, PARTICIPA!

Sala d’Actes de CCOO de Catalunya

2018-12-06T21:19:56+01:00