Conceptes previs i definicions 2018-06-25T09:44:12+01:00

Conceptes previs i definicions

La identitat sexual de les persones es compon de cinc elements ben diferenciats, tot i que sovint es confonen per manca d’una informació clara: el sexe biològic la identitat de gènere, el rol de gènere, l’orientació sexual i les pràctiques sexuals. Aquestes característiques de a identitat de la persona constitueixen variables independents.

 

El sexe biològic: Es refereix als òrgans, hormones i cromosomes que son quantificables objetivament. Sexe dona=Vagina, ovaris; Sexe home=penis, testicle; Interxes=Una combinació de tots dos.

Identitat de gènere: la pertinença a un gènere és una forma d’expressar-se i de definir-se. És a dir, ser Home o ser Dona i desitjar viure com a tal.

Orientació sexual: la referència a l’objete del desig sexual.

Rol de gènere: el conjunt de valors transmesos culturalment que estableixen el desig, l’afectivitat, les fantasies i la conducta sexual de cada persona.

Pràctiques sexuals: les pràctiques sexuals que cadascú prefereix dur a terme durant una relació sexual. No estan determinades pel rol de gènere ni per l’orientació sexual.

Que ès la LGTBI-fòbia: la discriminació, pànic o rebuig cap a persones, Gais, Lesbianes, Transsexuals i Bisexuals.